miniatura

– prezydent ŚFL abp Panti Filibus Musa o nowych wyzwaniach

W dniu 16 czerwca 2020 r. w trakcie posiedzenia online Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) prezydent abp Panti Filibus Musa, jednocześnie zwierzchnik Luterańskiego Kościoła Chrystusa w Nigerii, mówił o tym, że w następstwie pandemii koronawirusa luteranie muszą nauczyć się na nowo definiować swoją rolę w społeczeństwie. 

„Jesteśmy wdzięczni za dar technologicznych możliwości” – zaznaczył Musa – „które pozwoliły nam spotkać się jako komitet wykonawczy. Wspólnota trwa pośród tych blokad i izolacji, dlatego dziękujemy Bogu, że mamy sposoby łączenia się, dalszego bycia ze sobą i patrzenia w przyszłość poza COVID-19”.

Prezydent ŚFL chwalił wiele Kościołów członkowskich, które zintensyfikowały swoje działania diakonijne oraz prowadziły kampanie informacyjne i edukacyjne, współpracując z jednostkami państwowymi w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się choroby. Zwrócił uwagę, że ​​niektóre Kościoły początkowo postrzegały wirusa jako „duchowy problem ludzi, którzy zgrzeszyli”, co uświadomiło ŚFL, że musi przekazać wszystkim zainteresowanym materiały teologiczne i duszpasterskie. „Nikt sam sobie z tym nie poradzi” – podkreślił – „i wiemy, że to długo będzie sprawą otwartą”.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni Kościołom członkowskim, które pomimo własnych wyzwań, były gotowe wnieść wkład w fundusz na rzecz potrzebujących w czasie pandemii. Wiemy, że dla niektórych społeczności na świecie lockdown (blokada – zatrzymanie gospodarki i ograniczenie przemieszczania się obywateli) był bardzo dotkliwy, ale w Kościołach starano się zapewnić pomoc wszystkim osobom, które straciły środki utrzymania. Cieszymy się, że Kościoły podjęły aktywne działania zarówno na szczeblu globalnym, jak i lokalnym” – mówił arcybiskup. 

Dodał też, że od początku pandemii: „nasz Wydział Służby Światu odpowiada na wyzwania związane z pandemią wśród osób szczególnie narażonych, zwłaszcza uchodźców. Byliśmy w stanie im pomóc, nie rezygnując z innych działań ratujących życie, które zapewniamy jako globalna społeczność”.

Zwracając uwagę na wzrost przemocy domowej, który miał miejsce podczas kwarantanny w wielu krajach, prezydent ŚFL stwierdził, że należy nadal „mówić stanowcze nie przemocy, zwłaszcza wobec kobiet i dzieci”. Na początku kryzysu kierownictwo ŚFL wysłało listy do Kościołów członkowskich, w których namawiały Kościoły do ​​reagowania na ten problem. Wskazywano też na przykłady niektórych Kościołów, które opracowały konkretne programy zajmujące się problemem przemocy podczas COVID-19. 

Zwracając myśl ku przyszłości arcybiskup Musa mówił, że „ważne jest, aby zaakceptować lęki i niepokój, ponieważ COVID-19 wpłynął na wszystkie wymiary życia ludzkiego i musimy nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości”. Wzywał ludzi, aby nie popadali w samozadowolenie, gdy w niektórych krajach zniesiono blokadę, bo w innych nadal rośnie liczba chorych. Powiedział też: „Mam nadzieję i modlę się, aby rządy nie wycofały się w czasie kryzysu”. To wezwanie kierował do różnych światowych struktur, aby nikogo nie zostawiać samego, ponieważ ludzie zaczynają mieć nadzieję i widzą czas po koronawirusie.

Prezydent ŚFL ostrzegał przed ryzykiem, że możemy zapomnieć o bieżących konfliktach zbrojnych i kryzysach na świecie, ponieważ światowi przywódcy koncentrują się na wyjściu z kryzysu wywołanego przez pandemię. „Przemoc wciąż trwa na całym świecie. U nas, w Nigerii, nadal działają ekstremistyczne grupy, ludzie są zabijani, zwiększyła się liczba sierot i wdów. Musimy spojrzeć na to kompleksowo” – podkreślał.

Wskazał również, że ŚFL też dotykają problemy finansowe wynikające z globalnego kryzysu i musi na nowo określić, na co przeznaczy posiadane zasoby. Podsumowując, prezydent ŚFL przypomniał, że Kościoły nauczyły się przez lata na nowo kształtować swoją rolę w zmieniających się społeczeństwach – „Mamy nadzieję i będziemy nadal spotykać się, dyskutować i zastanawiać się nad tą zmieniającą się rolą. Świat nie będzie już taki sam, więc Kościoły muszą nauczyć się także przystosowywać”.                                                                 

na podstawie: www.lutheranworld.com

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2020