miniatura

W Bąkowie (parafia Drogomyśl, diecezja cieszyńska) 14 czerwca 2020 roku odbyła się pamiątka związana z budową domu modlitwy.

Zebranych powitał proboszcz parafii ks. Karol Macura. Liturgię prowadził razem z ks. Tomaszem Bujokiem. Teksty biblijne czytali tegoroczni konfirmanci. Zaprezentowano również film o powstaniu Domu Modlitwy w Bąkowie. W trakcie nabożeństwa śpiewał Zbigniew Szczyrba.

Kazanie w oparciu o fragment z Ewangelii Jana 4,10.14 wygłosił bp Adrian Korczago. W rozważaniu odniósł się do świętowanej rocznicy oraz obecnej sytuacji, gdy kościoły były zamknięte ze względu na pandemię: „Niejedni z was pamiętają trud tamtych dni i rozpierającą dumę, gdy przed 20 laty wmurowywaliście kamień węgielny, a 13 czerwca 2004 roku poświęciliście ten kościół. Czy od tamtej pory zawsze w pełni docenialiście znaczenie tego miejsca dla budowania społeczności Kościoła? (…). Nie mogliśmy przypuszczać, że miejsca naszych spotkań wokół żywego i skutecznego Słowa Bożego pewnego dnia będą niedostępne. (…) Czy zatem, kiedy w pełni będzie możliwy powrót do naszych kościołów, kiedy wszystkie aktywności parafialne będą nabierały swego rytmu, będziemy w nich aktywnie uczestniczyć?

Biskup podkreślił, że podczas spotkania Jezusa z Samarytanką to nie Jezus jest najbardziej spragniony, ale owa niewiasta. Kaznodzieja zaznaczył, że „wszyscy spragnieni powinni przychodzić do źródła nie po to, by zaspokajać swoje potrzeby, ale by przeżywać ożywienie swej duszy i otwierać się na nowe, które żywym i skutecznym Słowem przygotowuje dla nas Bóg”.

Ks. Tomasz Bujok w modlitwie dziękował za wszystkich, którzy budowali to miejsce spotkań oraz prosił „aby to miejsce było dla nas drogie, ważne i cenne. Abyśmy go nie omijali, ale przychodząc tutaj budowali naszą społeczność z Tobą, Boże, i ze sobą nawzajem. Błogosławieństwa udzielił bp Adrian Korczago.

Od lewej: ks. Karol Macura, bp Adrian Korczago, ks. Tomasz Bujok

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2020