miniatura

Dnia 26 czerwca 2020 r., po 124 dniach, na 40-metrową wieżę kościoła św. Jana w Mikołowie powrócił krzyż. Złamał się on w trakcie gwałtownej wichury w lutym tego roku. Krzyż wisiał przechylony w stronę wejścia do kościoła, istniało niebezpieczeństwo, że spadnie, dlatego trzeba było go zdjąć.

Dzięki temu w mosiężnej kuli, znajdującej się u podstawy krzyża, znaleziono kapsułę czasu, którą otwarto po nabożeństwie 1 marca 2020 r. W kapsule znajdowały się foldery z kościoła Jezusowego w Cieszynie i kościoła w Wiśle, „Zwiastun Ewangelicki” z 1980 roku i informacja na papierze czerpanym odnośnie władz kościelnych i parafialnych z 1980 roku. 

W środę 27 maja 2020 r., przed posiedzeniem rady parafialnej, które wyjątkowo odbyło się w kościele z zachowaniem obostrzeń epidemiologicznych, proboszcz ks. Kornel Undas poświęcił nowy krzyż.

Nowy krzyż umieszczono na wieży i przygotowano nową kapsułę czasu. Umieszczono w niej tekst na papierze czerpanym dotyczący wydarzeń ostatnich miesięcy, 1 i 2 numer „Informatora Parafialnego” z 2020 r. i 12 numer „Zwiastuna Ewangelickiego” z 21 czerwca 2020 r. W tekście można m.in. przeczytać: „To czas pełen paradoksów – tak jak zestawienie słów: »Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu«. Z jednej strony: izolacja społeczeństwa, odwołanie lub przesunięcie w czasie ważnych wydarzeń z życia politycznego, kulturalnego czy sportowego, z drugiej strony: wzmocnienie więzi rodzinnych, zauważenie potrzeb ludzi starych i samotnych, widoczna odnowa środowiska naturalnego”.

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2020