miniatura

W Piotrkowie Trybunalskim 11 czerwca 2020 r. odbył się 157. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa (BPGA). W spotkaniu wzięło udział 37 delegatów z parafii z różnych części Polski. Wiele osób nie przyjechało ze względu na panującą epidemię. Całość zjazdu odbyła się według zaleceń sanitarnych – delegaci dezynfekowali ręce przed wejściem do kościoła, mieli założone maseczki, które ściągano tylko podczas wystąpień.

Wszystkich zebranych przywitał prezes BPGA ks. Marcin Makula, proboszcz parafii ks. Wiesław Żydel oraz w imieniu diecezji warszawskiej bp Jan Cieślar. W obradach brał udział biskup Kościoła Jerzy Samiec.

Protokół z zeszłorocznego zjazdu oraz sprawozdanie z prac zarządu odczytał ks. Marcin Makula. Oba dokumenty przyjęto większością głosów oraz udzielono absolutorium obecnemu zarządowi. W tegorocznej zbiórce uzyskano 292 162 zł. Zebrane środki zostały przyznane na remonty kościołów i kaplic w: Bładnicach, Cisownicy, Diakonacie Żeńskim Eben-Ezer w Dzięgielowie, Częstochowie, Czerwionce-Leszczyny, Katowicach-Szopienicach, Wołczynie, Nidzicy, Działdowie, Kętrzynie, Sopocie i Szczecinie. Dodatkową kwotę przyznano na utrzymanie Codziennika biblijnego prezentowanego w Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej. Łącznie rozdysponowano 265 000 zł.

Bp Marian Niemiec zgłosił propozycję, aby parafie zgłaszały wnioski dotyczące termomodernizacji budynków parafialnych i wymiany ogrzewania, co przyniesie korzyści finansowe i ekologiczne. Ks. Marcin Makula wnioskował, aby pozostałą kwotę ze zbiórki włączyć w rezerwę interwencyjną zarządu.

Na zakończenie zebrania ks. Wiesław Żydel opowiedział o piotrkowskiej parafii. Kościół został zakupiony przez ewangelików w 1795 roku. Na jego remont od 2007 roku wydano ok. 3 mln zł z czego 122 tys. pochodziły ze środków BPGA. Wyremontowana została elewacja zewnętrzna, izolacja fundamentów, podłoga kościoła, ołtarz, osuszono ściany i wymalowano wnętrze. Obecnie prowadzony jest generalny remont organ.

Po zakończeniu obrad odbyło się nabożeństwo. Liturgię prowadzili ks. Marcin Makula i ks. Daniel Ferek, a kazanie wygłosił ks. Wiesław Żydel, który udzielił też końcowego błogosławieństwa.

W 2021 roku zjazd odbędzie się w Mikołajkach.

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2020