miniatura

Zofia Wojciechowska (1939-2020)

Po długiej chorobie, w wieku 80 lat, 19 kwietnia 2020 r. w Łodzi zmarła Zofia Wojciechowska jedna z najważniejszych postaci w całej ponad 100-letniej historii Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Zmarła była prezesem oddziału PTE w Łodzi (1986-1997), prezesem zarządu głównego (1991 -1999), inicjatorką powstania i redaktor naczelną miesięcznika „Słowo i Myśl” (1989-1996). W 2005 r. Walne Zebranie Delegatów nadało jej godność honorowego członka PTE. Zofia Wojciechowska była też członkinią IX Synodu Kościoła (1992-1997) i przewodniczącą I Synodalnej Komisji ds. Kobiet, która powołana została w 1992 roku z inicjatywy uczestniczek I Forum Kobiet.

Zofia Wojciechowska była córką Edwarda Hauptmanna-Głowackiego, znanego ewangelickiego działacza społecznego i kościelnego. Z wykształcenia socjolog, uzyskała stopień doktora nauk socjologicznych. Należała do najbardziej zaangażowanych działaczy PTE w pierwszym okresie po rozszerzeniu jego działalności na cały kraj.

Była żoną zmarłego w 2018 r. Andrzeja Wojciechowskiego „Idona” (1930-2018), który również był działaczem PTE, a także redaktorem i publicystą.

Pogrzeb Zofii Wojciechowskiej odbył się na cmentarzu ewangelickim w Łodzi 24 kwietnia 2020 r.

„Zwiastun Ewangelicki” 10/2020