miniatura

„Gdański Rocznik Ewangelicki” ukazał się po raz 13. W numerze za rok 2019 zamieszczono piętnaście artykułów polskich i zagranicznych autorów w trzech działach: Historia, Teologia, Varia – na 382 stronach. W dziale teologicznym uwagę zwracają artykuły Piotra Jaskóły o oryginalnych pojęciach pneumatologicznych, czyli dotyczących nauki o Duchu Świętym, wybitnego teologa reformowanego Karla Bartha, a także tekst Zygfryda Glaesera pt. Marcin Luter na nowo odczytywany. Dyskusja w kontekście obchodów 500-lecia Reformacji.

Za odpowiedź badaczy na tematykę ostatnich jubileuszy – 500 lat Reformacji i stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, można uznać teksty, które przynosi dział historyczny. Warto tu wymienić artykuł Reformacja w szkole. Program nauczania z 1539 roku autorstwa Andreasa Aurifabera autorstwa Piotra Paluchowskiego i Adama Szarszewskiego czy tekst Tadeusza Stegnera pt. Kresy polsko-ewangelickie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. O Adolfie Fierli jako poecie, pedagogu i emigrancie pisze Adrian Uljasz, a kalwińską i prawosławną gałąź rodu Krasińskich prezentuje Wojciech Jerzy Górczyk. O nowych badaniach dotyczących dokonań Hugo Grotiusa, zwanego ojcem prawa międzynarodowego, pisze Christoph Echricht. Różnorodność tematyczną przynosi dział Varia. Niektóre z tekstów sytuują się na granicy różnych nauk. Na przykład bp Marcin Hintz i Bogumił B. J. Linde piszą o „brzmieniu ciszy”, czyli jej teologicznych i fizykalnych aspektach. Są też teksty poruszające zagadnienia muzyczne i literackie. Inne dotyczą zagadnień społecznych, m.in. o „etyce Solidarnosci” pisze Paweł Łukasz Nowakowski, a Henning Theissen analizuje kluczowe słowa – liturgia, świadectwo, diakonia – dotyczące wolności Kościoła w dzisiejszym świecie.

W numerze znajduje się również rozmowa z prof. Januszem Małłkiem, były prorektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem toruńskiej parafii luterańskiej. Tom zawiera ponadto Kronikę parafii oraz recenzje. Spis treści bieżącego numeru oraz numery archiwalne są na stronie www.gre.luteranie.pl.

Czasopismo, którego redaktorem naczelnym jest bp Marcin Hintz, wydawane jest przez parafię luterańską Gdańsk-Gdynia-Sopot, a jego radę naukową tworzą humaniści i teologowie związani z diecezją pomorsko-wielkopolską oraz naukowcy z polskich, niemieckich i czeskich uczelni.

Obszarami, które czasopismo stara się ukazać polskiemu środowisku humanistycznemu, jest historia Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem dziejów protestantyzmu na Pomorzu, a także wyniki badań z zakresu biblistyki. W roku 2019 rocznik został wpisany na nową listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Gdański Rocznik Ewangelicki”, vol. XIII, Gdańsk 2020, s. 382.

„Zwiastun Ewangelicki” 8-9/2020