miniatura

Muzyka zawsze była ważnym elementem luterańskich nabożeństw. Nie brakuje jej także w nabożeństwach internetowych. W parafiach, które już od dawna prowadziły transmisje, jak na przykład Cieszyn, Skoczów czy Pszczyna, wcześniej zawsze było słychać śpiewający zbór i osoby przed monitorami bez trudu mogły dołączyć do wspólnego śpiewu. Teraz jest to problem. W Cieszynie od początku nabożeństw bez wiernych śpiew prowadzi chórzysta lub chórzystka. Na początku była to jedna osoba, ze względu na obostrzenia, teraz może już to być kilkoro chórzystów.

Śpiew z zachowaniem dystansu

We Wrocławiu razem z organami śpiewają panie z parafialnego Kameralnego Chóru Żeńskiego, które stoją wokół organów z zachowaniem przepisowych odstępów. W niektórych parafiach śpiew prowadzi sam proboszcz prowadzący nabożeństwo, na przykład w Bydgoszczy, Lesznie czy Nowym Sączu. W Wiśle Centrum i Jastrzębiu-Zdroju nabożeństwa są nagrywane wcześniej, dlatego można wmontować w nie wcześniej przygotowane pieśni. W Wiśle można usłyszeć Beatę Bednarz, Mate.O, Zespół Cześć czy chór parafialny, ale także utwory ze Śpiewnika ewangelickiego wykonane na organach. Nagrane wcześniej pieśni ze śpiewnika lub młodzieżowe pojawiają się także w Jastrzębiu-Zdroju. W tygodniu nagrywają je dwie osoby z zespołu, który działa w parafii.

Księża zachęcają do korzystania w domu ze Śpiewnika ewangelickiego, ale często słowa pieśni są wyświetlane na ekranie, aby ułatwić odbiorcom uczestnictwo w nabożeństwie. Śpiew towarzyszy także dzieciom na zajęciach szkółek niedzielnych, które najmłodsi mogą oglądać w Internecie.

Nie odbywają się próby chórów i zespołów, dlatego niektórzy zdecydowali się nagrać specjalne utwory. Każdy nagrywa swoją część wokalną czy instrumentalną w domu, a potem wszystko jest razem montowane i udostępniane w Internecie. Chór Semper Cantum z parafii Świętej Trójcy w Warszawie nagrał w taki sposób utwór Sh’ma Israel. Zespół Cześć z Wisły-Malinki przygotował utwór Nie zmieniasz się. Utwór Alleluja Haendla przygotował w domach także chór z parafii w Łodzi.

Nabożeństwo młodzieżowe w Ustroniu w Niedzielę Cantate

Cantate inaczej

Niedziela Cantate, czyli Śpiewajcie, w tym roku wypadła 10 maja. Co roku w parafiach występują wówczas chóry, zespoły młodzieżowe czy dziecięce lub odbywają się koncerty organowe. W tę niedzielę w diecezjach często odbywały się także zjazdy chórów. Mimo przeciwności, w tym roku parafie również postarały się, aby odpowiednio świętować tę niedzielę. Parafia w Jaworzu w nagranie nabożeństwa wmontowała występ chóru, który został zarejestrowany w czasie występu w 2017 roku oraz specjalnie przygotowane nagranie stworzone w domach przez zespół Cantate. W Drogomyślu chór młodzieżowy także przygotował utwór nagrany w domu.

W Świdnicy na początku nagrania nabożeństwa pojawił się obecnie bardzo popularny w Internecie utwór Co mi Panie dasz, przygotowany przez „orkiestrę online” prowadzoną przez dyrygenta Adama Sztabę, w której uczestniczyło 732 muzyków. W części transmisji śpiew prowadzony był przez zespoły muzyczne. W Ustroniu zorganizowano nabożeństwo młodzieżowe, w trakcie którego śpiewał działający w parafii zespół Soli deo gloria. W Golasowicach, dzięki rozpoczęciu nagrywania nabożeństw w kościele, również śpiew mógł być poprowadzony przez 3-osobowy zespół.

W Codzienniku biblijny na dzień 10 maja, który przygotował bp Marian Niemiec, wpleciono pieśni nagrane w trakcie Gali reformacyjnej w Katowicach w 2017 roku. Wystąpił diecezjalny chór dziecięcy oraz diecezjalny chór mieszany, oba pod dyrekcją Aleksandry Maciejczyk.

„Chórzyści od kilu tygodni nie spotykają się na próbach, nie śpiewają razem. Nie śpiewały chóry podczas świąt Wielkiej Nocy. I dzisiaj nie spotykają się na swoim święcie. Pozdrawiam wszystkich chórzystów, wszystkich zaangażowanych w działalność chóralną, dyrygentów, prezesów chórów. Pozdrawiam chóry dziecięce, młodzieżowe, zespoły muzyczne. (…) Dzisiaj też chcę wam podziękować, mimo że nie jesteśmy fizycznie i realnie razem, że nie możemy się spotkać i razem zaśpiewać. (…) Śpiewający człowiek nie jest sam, bo obok niego jest drugi, trzeci i następny – to ziemski chór społeczności zbawionych. Oni rozmawiają ze sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, wzbogacając się nawzajem, wspierając, dzieląc się smutkami i radościami. »Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił«” – mówił bp Marian Niemiec.

Zespół CME przygotował na 10 maja specjalny wieczór uwielbienia online. W okrojonym składzie wystąpił na żywo w studio CME w Dzięgielowie. Zaśpiewał nowe pieśni oraz znane i lubiane „klasyki”. Krótkie rozmyślanie w trakcie transmisji miał ks. Piotr Sztwiertnia.

„Zwiastun Ewangelicki” 10/2020