miniatura

W związku z pandemią koronawirusa zostały przesunięte zaplanowane kościelne wydarzenia. Po ogłoszeniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, bp Kościoła Jerzy Samiec postanowił przesunąć termin ordynacji diakonackiej Katarzyny Kowalskiej. Uroczystość zaplanowana była na sobotę, 28 marca, w kościele w Pokoju (diecezja katowicka). Równocześnie przesunięte zostały wybory Naczelnego Kapelana Wojskowego. Miały się one odbyć 19 marca w Warszawie. Nowe terminy obu wydarzeń zostaną podane w późniejszym terminie.

Z kolei rada synodalna podjęła decyzję o odwołaniu zaplanowanej na 17-19 kwietnia 2020 r. wiosennej sesji Synodu Kościoła. Nowy termin posiedzenia zostanie podany minimum z czterotygodniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie też, mimo obiektywnych trudności, organa Kościoła działają w sposób ciągły, aby zgodnie ze swoimi kompetencjami zapewnić organizacyjne funkcjonowanie Kościoła. Tak konsystorz, jak i rada synodalna, przeszły na system spotkań online.

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020” także przesunęli termin finału. Pierwotnie był on zaplanowany na 21 marca 2020 roku. Obecnie jest przesunięty na 20 czerwca.          

„Zwiastun Ewangelicki” 7/2020