miniatura

 

W dniu swoich 92 urodzin, 14 marca 2020 r., zmarł biskup Janusz Narzyński, który w latach 1975-1991 kierował Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Urodził się 14 marca 1928 r. w Warszawie jako syn Teofila i Elżbiety z domu Orivo. W latach 1949-1953 studiował na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu 6 maja 1956 r. został ordynowany na duchownego przez biskupa Karola Kotulę. Do 1958 r. był wikariuszem w parafii w Mrągowie. Następnie jako stypendysta Światowej Federacji Luterańskiej studiował w Getyndze (Niemcy). Po powrocie pracował jako katecheta w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Od 1965 r. był wikariuszem biskupa Andrzeja Wantuły.

W związku z przejściem w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia bpa A. Wantuły, 23 lutego 1975 r. Kolegium Wyborcze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wybrało ks. Janusza Narzyńskiego nowym biskupem. Uroczysty akt introdukcji odbył się 6 kwietnia 1975 r. w kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Prowadził ją ustępujący bp Andrzej Wantuła, a asystentami byli luterańscy biskupi: Jan Michalko ze Słowacji i Władysław Kiedroń z Zaolzia (Czechosłowacja).

Przez wiele lat, do 1993 r., był pracownikiem naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, jednym z najwybitniejszych znawców historii i teologii Marcina Lutra oraz Reformacji w Polsce. Prowadził wykłady z historii dogmatów, dziejów luteranizmu w Polsce, teologii ksiąg wyznaniowych, symboliki, wybranych zagadnień teologii ewangelickiej. Za działalność naukową i ekumeniczną Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bratysławie nadał mu tytuł doktora honoris causa.

Od 22 marca 1983 r. do 18 grudnia 1986 r. bp Janusz Narzyński piastował funkcję prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. był jednym z trzech, obok ks. Bronisława Dembowskiego i ks. Alojzego Orszulika z Kościoła Rzymskokatolickiego, obserwatorów kościelnych obrad Okrągłego Stołu. Na sesji Synodu Kościoła, który obradował od 5 do 6 stycznia 1991 r. poprosił o przeniesienie go w stan spoczynku. Uroczyste pożegnanie odbyło się 2 maja 1991 r.

Jego żoną była, zmarła w lipcu 2019 r., Barbara Enholc-Narzyńska, długoletnia dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Z kolei zmarły w 2014 r. jego brat – ks. Tadeusz Narzyński, był przez wiele lat proboszczem ewangelickiej parafii w Bydgoszczy. Trzeci z braci – Juliusz Narzyński jest artystą malarzem.

Pogrzeb tylko w ścisłym gronie rodzinnym odbył się 18 marca na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Żegnał go proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie ks. Dariusz Chwastek. Oficjalne pożegnanie na uroczystym nabożeństwie wspomnieniowym z udziałem gości ekumenicznych i zagranicznych jest przewidziane po zakończeniu pandemii.

„Zwiastun Ewangelicki” 7/2020