miniatura

– duszpasterskie przemyślenia   Konflikty, kryzysy i katastrofy, jako składowe naszych doświadczeń wiary, są częścią biografii każdego z nas. Wpisują się wręcz w chaos ludzkiego rozwoju. Są znakami przeobrażeń i stają się impulsami do kreowania nowego stylu życia oraz do tłumaczenia naszego życia na nowo. Bez nich życie byłoby wreszcie możliwe do zaplanowania, ale zarazem okazałoby się niezwykle ubogie i bez potencjału. Konflikty, kryzysy i katastrofy odbierane są jednak jako doświadczenia pełne cierpienia, bolesne emocjonalnie. Przy maksymalnym wysiłku próbujemy jak najszybciej je przezwyciężać. Odnoszą się one do życia pojedynczych osób, jak i do całych społeczeństw. Zagrożenia i szanse Konflikty dotyczą przeżywanych trudności, doświadczanych niedostatków, podejmowanych prób eksponowania władzy, ścierania się prezentowanych[...]

You need to be logged in to view this content. Jeśli już jesteś prenumeratorem . Nie masz konta? Dołącz do nas.