miniatura

– nabożeństwo dziękczynne

W dniu 1 lutego 2020 r. w ewangelickim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie odbyło się dziękczynne nabożeństwo ekumeniczne Towarzystwa Biblijnego (TB). Zorganizowano je, aby podziękować Małgorzacie Platajs za pracę na stanowisku dyrektora tej ekumenicznej instytucji oraz modlić się o pomyślność dla nowej dyrektor – Igi Zalisz, którą wybrano w listopadzie 2019 roku.

Nabożeństwo zgromadziło licznych gości, w tym przedstawicieli Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego, emerytowanych i obecnych pracowników towarzystwa.

Liturgię prowadzili proboszcz parafii ks. Dariusz Chwastek oraz ks. Michał Jabłoński, proboszcz warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej. Teksty biblijne czytali: Małgorzata Platajs, Iga Zalisz i ks. Michał Jabłoński. Kazanie wygłosił prezes Komitetu Krajowego TB ks. sup. Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny). „Przyglądając się zajęciom pracowników Towarzystwa Biblijnego wiele razy widziałem mrówczą pracę, która była wykonywana z benedyktyńską cierpliwością. Małgorzata Platajs zawsze była gotowa pomóc, uczestniczyć, wspierać, być tam, gdzie trzeba było być. I zawsze raczej występowała z pozycji szeregowego, a nie generała, bo Słowo Boże było nie tylko przedmiotem jej pracy, ale podmiotem życia” – podkreślił w kazaniu.

Głos zabrali również m.in. dyrektor Austriackiego Towarzystwa Biblijnego Jutta Henner, dyrektor Szwajcarskiego Towarzystwa Biblijnego Eva Thomi, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza, a także przedstawiciele Kościołów członkowskich TB. Kościół Ewangelicko-Augsburski reprezentował biskup diecezji warszawskiej Jan Cieślar.

fot. mk

„Zwiastun Ewangelicki” 4/2020