miniatura

Konfirmanci z diecezji cieszyńskiej 29 lutego br. wzięli udział w IV Diecezjalnym Zjeździe Konfirmantów w Bielsku-Białej. Zjazd odbywał się pod hasłem: Wierzę.

Konfirmantów w auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja powitał bp Adrian Korczago, który w nawiązaniu do hasła roku 2020 „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu” (Mk 9,24) wskazywał, że w życiu chrześcijanina często dochodzi do nachodzenia na siebie tektonicznych płyt wiary i niewiary, które oddziałują na jego funkcjonowanie. Podkreślał, że konfirmanci będą składać publiczne wyznanie wiary przed zborem, swoimi rodzinami, co oznacza, że tym bardziej potrzebują Bożego wsparcia.

Diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Marcin Podżorski przekazał uczestnikom organizacyjne informacje. Konfirmanci zostali podzieleni na 18 grup. Każda z nich musiała przejść przez 6 interaktywnych stacji przygotowanych przez duchownych diecezji, w ramach których poznawali poszczególne treści Apostolskiego Wyznania Wiary: dotyczące Boga stworzyciela, osoby Jezusa Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, Ducha Świętego, Kościoła oraz Królestwa Niebieskiego. Po południu konfirmanci wzięli udział w grze terenowo-integracyjnej, wykonując kilkadziesiąt różnorodnych zadań.

Podczas zjazdu odbyło się także spotkanie dla rodziców konfirmantów, w trakcie którego bp Adrian Korczago tłumaczył zebranym praktyczne aspekty przygotowania do konfirmacji oraz zachęcał rodziców do wspierania swoich pociech na drodze dorastania w wierze. Następnie st. asp. Tomasz Pszczółka, profilaktyk Powiatowej Komendy Policji w Cieszynie, objaśniał kwestie związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich oraz zapoznał rodziców z zagadnieniem patostreamerów. Jest to transmisja internetowa na żywo, w trakcie której prezentowane są liczne zachowania powszechnie uznawane za dewiacje społeczne, w tym zwłaszcza takie jak: libacje alkoholowe, przemoc domowa lub wulgaryzmy.

Temat wiary podsumował w kościele Zbawiciela ks. Marek Michalik, który tłumaczył konfirmantom i ich rodzicom, że wiara nie dotyczy jedynie niedzieli i czasu spędzonego w kościele, lecz może i powinna być widoczna na co dzień w szkole czy w miejscach pracy. Zebrani odpowiadali także na pytania w ramach ankiety pt. Wskaż 3 treści wiary, w które tobie ciężko uwierzyć – najczęstszymi odpowiedziami wskazanymi przez ankietowanych były zmartwychwstanie i poczęcie Jezusa z Ducha Świętego. Prowadzący podkreślił, że chrześcijanin, mimo wątpliwości, jest zachęcony przez Boga do zaufania i powierzenia Mu wszystkiego, co jest jego udziałem. Odnosząc to do aspektów praktycznych, st. asp. Tomasz Pszczółka podkreślał, jak ważna jest właściwa komunikacja w rodzinie oraz uczciwy podział obowiązków. Dodawał, że nie tylko rodzice są odpowiedzialni za domowe obowiązki, ale także dzieci są zobowiązane do pomocy swoim najbliższym.

„Zwiastun Ewangelicki” 6/2020