miniatura

W niedzielę 23 lutego 2020 roku parafia ewangelicka w Siemianowicach Śląskich w diecezji katowickiej obchodziła 125-lecie kościoła Marcina Lutra oraz 20. rocznicę odzyskania kościoła, a także 160-lecia otwarcia pierwszej szkoły ewangelickiej w mieście.

Kazanie wygłosił bp Adrian Korczago w oparciu o wybrane wiersze z Ewangelii Łukasza 18,35-38.40-41, Ewangelii Marka 1,40-41 i z Dziejów Apostolskich 3,1.3-6. Nawiązał w nim do zawiłych dziejów parafii. Podkreślał, jak ważne jest, by wołać do Boga o zmiłowanie i oczekiwać na uzdrowienie. Zauważał, że doświadczanie zdjęcia bielma z oczu i oczyszczenia z trądu grzechu oraz wyrwania z paraliżu niemocy stanowi impuls do uzdrawiania otaczającej rzeczywistości – w rodzinach, miejscach pracy, na terenie miasta i okolic. Biskup życzył siemianowickim parafianom, by potrafili zauważać ludzkie niedole, zbliżali się do nich i oferowali sobie nawzajem uzdrowienie, doceniając to, co sami od Boga otrzymali.

Początki parafii w Siemianowicach Śląskich są wiązane z aktywnością przybyłych do Huty „Laura” w 1. połowie XIX wieku dwóch rodzin ewangelickich: Fitznerów i Züllnerów. Ewangelicy najpierw uczęszczali do kościoła w Chorzowie. W 1861 roku otwarto pierwszą szkołę ewangelicką w Siemianowicach. W 1873 roku ewangelicy stanowili już 8% mieszkańców miasta, a regularne nabożeństwa zaczęto odprawiać w pomieszczeniu nowo wybudowanej cechowni kopalni „Laura”.

Parafię powołano do życia w 1888 roku. Rok wcześniej poświęcono ewangelicki cmentarz, wybudowano także plebanię oraz powiększono szkołę, która od 1870 roku posiadała status szkoły publicznej. Neogotycki kościół, zaprojektowany przez Franza Poserna z Pszczyny, został wzniesiony w latach 1893-1895. Poświęcono go 20 lutego 1895 roku. W latach 1899-1900 wzniesiono dom parafialny, rozbudowany w 1927 roku, w którym znajdowały się dom opieki i przedszkole.

Po II wojnie światowej parafia utraciła kościół i budynek probostwa. Przejęty przez państwo majątek został przekazany Kościołowi Rzymskokatolickiemu na rzecz Zgromadzenia Sióstr Wizytek. Ewangelicy z Siemianowic Śląskich zmuszeni zostali do urządzenia kaplicy w domu parafialnym, w którym toczyło się całe religijne życie parafii.

Kościół i plebania po 55 latach dobrowolnie został zwrócony ewangelikom. Pierwsze po wojnie nabożeństwo w odzyskanym kościele odbyło się w niedzielę 2 kwietnia 2000 roku.      

kościół w Siemianowicach Śląskich

„Zwiastun Ewangelicki” 5/2020