miniatura

Dnia 15 lutego 2020 r. zmarł w Westerstede w Niemczech, w wieku 91 lat, ks. Lucjan Steinhagen, urodzony 28 listopada 1928 r. w Ozorkowie.

Lucjan Steinhagen został ordynowa­ny na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 7 czerwca 1959 r. w Działdowie. Od 1959 r. był wi­ka­riu­szem, a później administratorem Pa­rafii Ewangelicko-Augsburskiej w Biskupcu Reszelskim oraz Dźwierzutach, którym podlegały też zbory: w Raszągu, Czerwonce, Jezioranach i Resz­lu (diecezja mazurska). Na nabożeństwa dojeżdżał rowerem, a potem moto­cyklem. Jednocześnie w latach 1966-1968 pełnił funkcję duszpasterza ewangelizacyjno-misyjnego diecezji mazurskiej.

Z kolei w latach 1969-1971 był dusz­­pa­sterzem niemieckojęzycznych pa­rafian z diecezji pomorsko-wielkopols­kiej. Do­jeż­dżał na nabożeństwa do 16 zborów w kilku powiatach. Siedzi­bą duszpa­s­ters­twa była parafia w Słupsku.

W 1971 r. wyjechał do RFN, gdzie pracował jako duszpasterz szpitalny do przejścia na eme­rytu­rę w 1991 r. Zmarły duchowny pochodził ze znanej ewangelickiej rodziny Krusche. Był wnukiem Felixa Krusche, który przed II wojną świa­tową miał w Pabianicach zakłady włókienni­cze. W październiku 2005 r. ks. Lucjan Steinhagen wygłosił kazanie pod­­czas nabożeństwa spowiednio-komunijnego w Pabianicach z okazji zjazdu rodu Krusche.

Nabożeństwo pogrzebowe Lucjana Steinhagena odbyło się 21 lutego w ko­ściele św. Piotra w Westerstede. Po­zostawił w smutku żonę Annę oraz dwóch synów.

„Zwiastun Ewangelicki” 5/2020