miniatura

W ramach projektu „Eko Kościół” Polska Rada Ekumeniczna zorganizowała w Warszawie 26 lutego br. warsztaty Tworzenie koncepcji ochrony klimatu dla Kościołów w Polsce. Uczestnicy dyskutowali o tym, co konkretnie można zrobić w parafii, Kościele czy innych instytucjach, by chronić klimat przed niekorzystnymi zmianami.

Jobst Kraus, teolog i psycholog, wieloletni kierownik studiów w zakresie polityki ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w Akademii Ewangelickiej w Bad Boll, opowiadał uczestnikom warsztatów o niemieckim projekcie „Zielony Kogut”, który jest systemowym sposobem ochrony środowiska.

W drugiej części spotkania Lisa Stadherr, fizyczka klimatu w Centrum Badawczym Ewangelickiej Wspólnoty Naukowej w Heidelbergu, mówiła o tym, jak przygotować koncepcję ochrony klimatu dla instytucji.

Pierwszy krok to ustalenie bilansu energetycznego placówki. Kolejne kroki to m.in. analiza możliwości, zaangażowanie osób zainteresowanych, stworzenie strategii działań i komunikacji. „Ochrona klimatu może wejść do katechezy i życia Kościoła” – przekonywała.

Lisa Stadherr poprosiła też uczestników o podzielenie się lękami i nadziejami, jakie mają w związku z klimatem. Wśród lęków wymieniono m.in.: przywyknięcie do zagrożenia zmianami klimatu, obojętność ludzi, bezczynność, zaprzeczanie globalnemu ocieplaniu, letni sceptycyzm, wzrost bezrobocia, obarczenie problemem najsłabszych. Nadziei szukano w edukacji, wytrwałości, idei powrotu do naprawy sprzętów, metodzie małych kroków, zaangażowanie państwa czy samorządów, wspólnym działaniu aktywistów, naukowców i państwa. „Ochrona środowiska wymaga zmiany przyzwyczajeń, nie wymaga wielkich wysiłków. Ludzie boją się rezygnować z tego, co mają. Czasem trzeba się jednak zapytać siebie: co jest mi potrzebne?” – mówiła prelegentka.

W ostatniej części warsztatów uczestnicy wymieniali się pomysłami, co można konkretnie zrobić w Kościele na rzecz ochrony klimatu. Proponowano m.in.: wypożyczanie rowerów w parafiach, montowanie stojaków rowerowych, systematyczną edukację ekologiczną na lekcjach religii, promowanie picia wody z kranu, cykl publikacji podejmujących problematykę ochrony stworzenia, wprowadzenie zapisów proekologicznych w prawie kościelnym. Zwrócono też uwagę, że platformą wymiany dobrych praktyk między Kościołami może być w tym zakresie Polska Rada Ekumeniczna.

(mk), www.ekumenia.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 6/2020